Krisna - Templom
Krisna hívőkkel gyakran találkozhatunk az utcán, sokan azt is tudják, hogy egy jelentős központjuk működik az hazánkban, ahol önellátó közösségük biogazdálkodást folytat.  A Krisnások számára az autentikus életmód és vallásgyakorlás kiemelkedő fontossággal bír. Idén év elején - mint aktív jóga gyakorló, – különleges  megtiszteltetésben volt részem: lehetőséget kaptam egy teljes szertartást megörökíteni, és betekintést nyerni a hajnali fél négytől hétig tartó privát részbe is. Ezt egy hihetetlenül hipnotikus hatású, igen belsőséges élmény, a képeimmel megpróbáltam ezt hitelesen közvetíteni.
Krishna’s followers are often seen on the street, and many are aware that they have a major center in Hungary. Here they practice organic farming and maintain a fully self-sufficient community.  For them, authentic living and religious practice are of paramount importance. Earlier this year, as an active yoga practitioner, I had the unique privilege of having the opportunity to document their full morning ceremony. I got access to the private part of the practice, which lasts from 3.30am to 7.30am. It was an incredibly hypnotic and very visceral experience, and I tried to convey it authentically in my pictures
Tóth Laura : Follia
A Follia annyit tesz: őrület. A négy táncosra készült koreográfia bepillantást nyújt a táncosok életébe és lelki világába, kapcsolatukba a hétköznapi emberek valóságával. Szó van nehézségekről: gyermekvállalásról, bizonyítási kényszerről, szorongásról és annak feldolgozásáról feloldásáról.
Laura négy olyan táncost hívott előadásába, akik őt is nagyon inspirálják. Laura a főiskolán használta Vivaldi: Follia című művét, mert szerinte ez a zene az egész világot magába foglalja

Az előadás különlegessége, hogy az egyyik táncos, Békési- Szombati Anett kismamaként ált a színpadra. Az előadás előtti  felkészülés ezért igen különleges hangulatú volt, ezt sikerült megörökítenem.
Follia means: madness. Choreographed for four dancers, it gives an insight into the lives and spiritual world of the dancers and their relationship with the realities of everyday life. There is talk of difficulties: having children, the need to prove oneself, anxiety and how to overcome it.
Laura has invited four dancers to her performance who are also very inspiring to her. Laura used Vivaldi's Follia in college because she believes that this music encompasses the whole world.

One of the dancers, Anett Békési-Szombati, is a special feature of the performance. The preparation before the performance was therefore very special, and I managed to capture this.
Fogathajtó Országos Bajnokság
Hagyományainkban, mélyen gyökerező lovaskultúránkban világszerte igazi lovasnemzetként, a modern lovas kultúra egyik megteremtőjeként ismerik el hazánkatA lovasmúltjára büszke magyar az egész világon elismert hajtóstílussal és befogási móddal tette gazdagabbá a lovassportot. A világon összesen két nemzet - az angol és a magyar -, amely elismert, tiszta befogási és hajtási móddal, stílussal rendelkezik. A képek a Fogathajó Országos Bajnokság veresnysorozat Lentiben megrendezett fordulóján készültek.
With our traditions and deep-rooted equestrian culture, our country is recognised worldwide as a true equestrian nation and one of the founders of modern equestrian culture. Proud of its equestrian heritage, the Hungarian has enriched the sport of horse riding with a driving style and a method of capture that is recognised the world over. There are only two nations in the world - the English and the Hungarian - that have a recognised, pure way of catching and driving. The pictures were taken at the National Championship of the Horseshoe Driving in Lenti.
Trigatu indiai tánccsoport
"A leg régebbi óind szövegekben, a Rig-véda mondakörben Visnu úgy jelenik meg, mint egy hatalmas isten, aki óriási három (tri) lépésével (gátu) kiterjeszti, megteremti a világot. Így széles lakóhelyet készített, s Manunak az első embernek adta a Földet megtelepedésre. Ezzel a tettével függ össze neve is, Visnu annyit jelent, hogy “Kiterjesztő”.  ( Baktay Ervin: Szanátana Dharma)
A Trigatu táncsúdió 2013 óta dolgozik indiai tánc hagyományok megtartásán és terjesztésén. Az indiai és európai stílusok összeolvasztásával, hidat próbálnak építeni a mi az ősi kulturális értékeket közvetíti a 21. század fiataljai felé.
"In the oldest Oind texts, in the Rig-Veda saga, Vishnu appears as a powerful god who expands and creates the world with his three (tri) giant steps (gattu). Thus he made a wide habitation and gave Manu the first man to settle on the earth. It is to this act that his name is related, Vishnu meaning "Expander" (Ervin Baktay: Sanatana Dharma).
Trigatu Dance Studio has been working to preserve and spread Indian dance traditions since 2013. By fusing Indian and European styles, they are trying to build a bridge that transmits ancient cultural values to the youth of the 21st century.
A Tánc Fesztiválja 2022
A TÁNC Fesztiválja Veszprém független színházának, a PANNON VÁRSZÍNHÁZNAK. évenkénti rendezvénye. 24 esztendeje a magyar kortárs táncművészet versenyszerű találkozója, Veszprém város kiemelt fesztiválja. Kezdettől foga magához vonzza a társművészeteket, a művészeti ágak egymásra utaltságát és közös felelősségét hangsúlyozza. A színházi tereket kitágítja, utcák, épületek, civil közösségek fogadják be, játsszák és élik meg produkcióit.
Festival of Dance is an annual event of Veszprém’s independent theatre, PANNON VÁRSZÍNHÁZ. For 24 years now, it has been a competitive meeting point for contemporary dance – a first-rate festival for Veszprém city. From the beginning, it has attracted the related arts, thus emphasising the interconnectedness and shared responsibilities of art branches. It broadens theatre spaces: streets, buildings, and civilian communities accommodate, perform and live out its productions. 
A Veszprémi Várbörtön
veszprémi várban már 1600 körül létezett börtön, amely akkoriban még csak egyetlen cellából állt A fogvatartottak elhelyezésére 2, 4, 8, 12 személyes szűk, dohos zárkák szolgáltak, ahol napi 23 órát töltöttek, elkülönítve egymástól a férfiak, nők és fiatalkorúak. A középkori körülményeken egyszer változtattak: 1984- ben került vezetékes víz és vízöblítéses WC. a zárkákba, amit azonban az elítéltek gyakran eltömíttettek. Ilyenkor volt, hogy napokig kellett gázoljanak az elárasztott zárkában ahol egyébként szinte hering módjára voltak összezsúfolva. A börtön 152 évig működött így, egészen 2003-ig.
A prison existed in the castle of Veszprém as early as around 1600, but at that time it consisted of only one cell. The prisoners were housed in narrow, musty cells of 2, 4, 8, 12 cells, where men, women and juveniles spent 23 hours a day, separated from each other. The medieval conditions were changed once: in 1984, running water and flush toilets were installed in the cells, but these were often blocked by the prisoners. They were forced to spend days in the flooded cells where they were crammed together like herring. The prison operated like this for 152 years, until 2003.
Willany Leo
A Willany Leó Improvizációs Táncszínház 2008-ban alakult Grecsó Zoltán koreográfus, táncpedagógus vezetésével. A kreatív közösségi alkotóműhelyben a tánc, a zene és az improvizáció eszköztárával dolgozzák fel az alkotókat érdeklő témákat. A társulat 2012 és 2014 között a Pro Progressione közreműködésével részt vett az Európai Unió Kultúra keretprogramja által támogatott – és a legjobb projekteknek járó „Success Story” minősítést is elnyert – Beyond Fronta: Bridging New Territories című nemzetközi táncművészeti projektben. A Willany Leó 2019 májusában Lábán Rudolf Különdíjban részesült, rendszeres előadásokkal jelentkezik szerdánként 21:30-kor a Trafó Kortárs Művészetek Házában. 2022 tavaszán egy különleges sorozatot indítottak: a társulat minden tagja lehetőséget kapott egy egyéni improvizációs esőadás bemutatására. A képek az előadó táncosok ráhangolódását és elkapott pillanatait örökítik meg.
The Willany Leó Improvised Dance Theatre was founded in 2008 under the direction of Zoltán Grecsó, choreographer and dance teacher. The creative community workshop uses the tools of dance, music and improvisation to work on themes of interest to the artists. Between 2012 and 2014, the company, in collaboration with Pro Progressione, took part in the international dance project Beyond Front: Bridging New Territories, funded by the European Union's Culture Framework Programme and awarded the "Success Story" rating for the best projects. In May 2019, Willany Leó, winner of the Rudolf Lábán Special Prize, will present regular performances on Wednesdays at 21:30 at the Trafó House of Contemporary Arts. In spring 2022, a special series was launched: each member of the company was given the opportunity to present an individual improvisational rainbow. The images display the performers' attunement and moments of capture.
MásZínház
A MáSzínház egy olyan nyitott előadó-művészeti alkotóközösség, amelyben sérülékeny csoportokhoz tartozók, kiemelten értelmi fogyatékossággal élő emberek szociális és kreatív képességeinek fejlesztésével foglalkozunk, partnerségen alapuló művészeti foglalkozások keretében. Ezen képességeket teszik láthatóvá nyilvános, inkluzív színházi előadások bemutatásával. A Felemás című előadás végig vezet az elfogadás folyamatának nehézségein amikor az élet egy fedél alá hozza a nagymamát a down  kóros unokával. Az előadás különlegessége, hogy az egyik színpadra lépő színész maga is a nevezett kórral él együtt.
The MáSzínház is an open performing arts community that works to develop the social and creative skills of vulnerable groups, particularly people with intellectual disabilities, through partnership-based arts activities. These skills are made visible through public inclusive theatre performances. The production "Uplifted" guides you through the difficulties of the process of acceptance when life brings a grandmother and her grandchild with Down's syndrome under the same roof. A special feature of the show is that one of the actors on stage is himself living with the condition.
Képek - Önmagukban
Ködkamra installáció
Ködkamra installáció
A Ragyogók Csapata
A Ragyogók Csapata
Ratkóczy Lilla Cirkuszművész
Ratkóczy Lilla Cirkuszművész
Romani Design modell fellépés előtt
Romani Design modell fellépés előtt

You may also like

Back to Top